Matematică
IliePetrut
2015-10-31 07:06:57
la un test de verificare a cunostintelor ,3pe 5 din elevii unei clase au primit calificativul ,, foarte bine" , iar 1 pe 5 au primit calificativul ,,bine" . ce parte din numarul elevilor clasei a primit calificativele ,,foarte bone " si ,,bine"?
Răspunsuri la întrebare
StefiStyles
2015-10-31 14:00:14

3 supra 5 x elevi = 1 supra 5 x elevi= 3 supra 5 + 1 supra 5=4 supra 5 3 supra 5 x 4 supra 5=12 supra 25=0,48 elevi au luat foarte bine 1 supra 5 x 4 supra 5=4 supra 25=0,16 au luat bine

Adăugați un răspuns