Limba română
ceapa1999
2024-05-15 20:09:27
care este structura unui text argumentativ?
Răspunsuri la întrebare
andradaramon
2024-05-15 22:01:13

Structura textului argumentativ se bazeaza pe formulele: -În opinia mea, -În primul rand, -În al doilea rand, -În al treilea rand, -În concluzie

sofiacerasela
2024-05-15 22:02:28

1. Enuntarea ipotezei: alcatuirea unui enunt clar, care contine teza/ideea ce urmeaza a fi demonstrata, dar si exprimarea propriei opinii fata de aceasta. Se pot folosi verbe de opinie: a crede, a considera etc. 2. Argumentarea propriu-zisa (Formularea argumentelor): enuntarea a doua sau mai multe argumente pro si/sau contra ipotezei enuntate si sustinerea lor (exemple, citate, prezentarea unor întâmplari, opinii de autoritate, comparatii care sa scoata în evidenta ideea sustinuta). Argumentele se puncteaza prin formulari pregnante, care au rolul de a anunta ca urmeaza ceva important, solicitând în acest fel atentia interlocutorului / cititorului: pentru ca, deoarece, faptul se explica prin, de exemplu, la fel ca, având în vedere faptul ca…, spre deosebire de, în primul rând, în al doilea rând, într-o ordine de idei, în alta ordine de idei etc. 3. Formularea concluziei: întarirea ipotezei, prin reluarea sa în mod nuantat, daca argumentarea a demonstrat teza enuntata initial; contrazicerea ipotezei, daca argumentarea a demonstrat ipoteza respectiva. Se utilizeaza diverse cuvinte persuasive: în mod sigur, evident, clar, prin urmare, asadar, în concluzie etc.

Adăugați un răspuns