Limba română
19081976
2024-05-15 20:56:27
Codrul clocoti de zgomot şi de arme şi de bucium,Iar la poala lui cea verde mii de capete pletoase,Mii de coifuri lucitoare ies dinumbra-ntunecoasă;Călăreţii umplu câmpul şi roiesc după un semn Şi în caii lor sălbatici bat cu scările de lemn, Pe copite iau în fugă faţa negrului pământ, Lănci scânteie lungi în soare, arcuri se întind în vânt, Şi ca nouri de aramă şi ca ropotul de grindeni, Orizontu-ntunecându-l, vin săgeţi de pretutindeni, Vâjâind ca vijelia şi ca plesnetul de ploaie... Urlă câmpul şi de tropot şi de strigăt de bătaie. În zadar striga-mpăratul ca şi leul în turbare, Umbra morţii se întinde tot mai mare şi mai mare; În zadar flamura verde o ridică înspre oaste, Căci cuprinsă-i de pieire şi în faţă şi în coaste, Căci se clatină rărite şiruri lungi de bătălie; Cad asabii ca şi pâlcuri risipite pe câmpie, ............................................................... Mircea însuşi mână-n luptă vijelia-ngrozitoare, Care vine, vine, vine, calcă totul în picioare; Durduind soseau călării ca un zid înalt de suliţi, Printre cetele păgâne trec rupându-şi large uliţi; Risipite se-mprăştie a duşmanilor şiraguri, Şi gonind biruitoare tot veneau a ţării steaguri, Ca potop ce prăpădeşte, ca o mare turburată - Peste-un ceas păgânătatea e ca pleava vânturată. Acea grindin-oţelită înspre Dunăre o mână, Iar în urma lor se-ntinde falnic armia română." (Mihai Eminescu- Scrisoarea III) Mentioneaza rolul verbelor in fragmentul citat
Răspunsuri la întrebare
deborastail
2024-05-16 02:24:08

Rolul verbelor prezente in acest text avem nevoie deoarece putem lega si intelege mult mai bine cuvintele deoarece: ex: Mircea însuşi mână-n  vijelia-ngrozitoare,(adica am scos verbul lupta=a lupta )

Adăugați un răspuns