Informatică
Cont şters
2016-09-19 19:36:12
Scrieţi un program C/C++ care citeşte de la tastatură un număr natural n (n∈[2,20]) şi construieşte în memorie un tablou bidimensional cu n linii şi n coloane în care: - ultima coloană conţine numerele naturale din intervalul [1,n], în ordine strict descrescătoare; - toate elementele primei linii au valoarea n; - oricare alt element este obţinut prin însumarea celor două elemente vecine cu el, unul aflat pe coloana din dreapta, pe aceeaşi linie cu el, iar celălalt pe aceeaşi coloană cu el, dar pe linia anterioară, ca în exemplu. Programul afişează pe ecran tabloul obţinut, fiecare linie a tabloului pe câte o linie a ecranului, elementele fiecărei linii fiind separate prin câte un spaţiu. Exemplu: pentru n=4 pe ecran se afişează: 4 4 4 4 15 11 7 3 35 20 9 2 65 30 10 1 Este corect algoritmul acesta: {int a[100][100],n,k,i,j,aux; cin>>n>>k; for(i=1;i<=n;i++) for(j=1;j<=n;j++) cin>>a[i][j]; for(i=1;i<=n-1;i++) for(j=i+1;j<=n;j++) if(a[k][i] {aux=a[k][i]; a[k][i]=a[k][j]; a[k][j]=aux; } for(int i=1;i<=n;i++) { a[i][n]=n; }
Răspunsuri la întrebare
iseand
2016-09-19 20:58:24

Nu, acel algoritm nu este corect. #include using namespace std; int n,a[21][21],i,j; int main() {     cin>>n;     for (i=1;i<=n;i++)     {         a[1][i]=n;         a[n+1-i][n]=i;     }     for (i=2;i<=n;i++)         for (j=n-1;j>=1;j--)     {         a[i][j]=a[i-1][j]+a[i][j+1];     }     for (i=1;i<=n;i++)     {         for (j=1;j<=n;j++)             cout<

Adăugați un răspuns