Matematică
arua
2016-09-20 00:06:27
Daca p%din 25 este egal cu 10,atunci p%este egal cu
Răspunsuri la întrebare
mateimioara50
2016-09-20 05:58:54

p/100 x 25 = 10 px25=1000 p=1000:25 p=40%

Hodinalexia
2016-09-20 06:00:09

25............................100% 10.............................. p% p%=10x100:25=1000:25=40 p=40%

Adăugați un răspuns