Informatică
Ionel22
2016-09-23 10:33:12
Cerinţa(C++) Să se afișeze elementele de pe coloana din matrice cu suma elementelor maximă Date de intrare Fişierul de intrare sumcolmax.in conţine pe prima linie numerele n și m, iar următoarele n linii câte m numere întregi, reprezentând elementele matricei. Date de ieşire Fişierul de ieşire sumcolmax.out va conţine 1 linii, cu n valori, separate prin spații, reprezentând elementele de pe coloana cu suma elementelor maximă Restricţii şi precizări 1 ≤ n,m ≤ 25 elementele matricei aparțin intervalului [-1000,1000] dacă sunt mai multe coloane cu suma elementelor maximă, se va considera coloana cu indicele mai mic elementele coloanei rezultat se afișează de sus în jos
Răspunsuri la întrebare
crucru
2016-09-23 15:43:16

#include using namespace std; const int MAXN = 25; int a[MAXN][MAXN]; int main() {  int n, m, max, curr, ans;   ifstream fin("sumcolmax.in");  fin >> n >> m;  for (int i = 0; i < n; ++i) {    for (int j = 0; j < m; ++j) {      fin >> a[i][j];    }  }  fin.close();  max = ans = 0;  for (int i = 0; i < m; ++i) {    curr = 0;    for (int j = 0; j < n; ++j) {      curr += a[j][i];      if (curr > max) {        max = curr;        ans = i;      }    }  }  ofstream fout("sumcolmax.out");  for (int i = 0; i < n; ++i) {    fout << a[i][ans] << " ";  }  fout << " ";  fout.close();   return 0;}

Adăugați un răspuns