Limba română
madalinaeftimie
2015-11-01 16:00:57
roman psihologic interbelic ???in afara de ultima noapte de dragoste .URGENT
Răspunsuri la întrebare
gadan
2015-11-01 20:29:21

Romanul Moromeţii creează în manieră realist-obiectivă universul specific al satului românesc din Câmpia Dunării, aflat la răscrucea istoriei. Prin această operă Marin Preda analizează probleme legate de mica proprietate ţărănească in raport cu relaţiile capitaliste şi socialiste. În aceeaşi măsură este urmărită şi evoluţia valorilor patriarhale in satul românesc. El este prefigurat de câteva nuvele din volumul Întâlnirea din pământuri, şi este publicat în două volume care apar la 12 ani distanţă, în 1955, 1967

Adăugați un răspuns