Informatică
dana46
2015-11-04 01:58:57
Cerința Se citește n număr natural. Calculați suma tuturor numerelor naturale mai mici sau egale cu n. Date de intrare Programul citește de la tastatură numărul n, număr natural. Date de ieșire Programul va afișa pe ecran numărul S, reprezentând suma numerelor mai mici sau egale cu n. Restricții și precizări n ≤ 1.000.000
Răspunsuri la întrebare
Stefi5
2015-11-04 02:26:48

#include  using namespace std; int main(){   long long int n;   cin>>n;   cout<<((n+1)*n)/2; }

Adăugați un răspuns