Informatică
ediq
2015-11-04 10:47:42
Cerinţa Se dă un număr natural n. Să se determine cele mai mici două numere pare, mai mari decât n. Date de intrare Programul citește de la tastatură numărul n. Date de ieşire Programul afișează pe prima linie a ecranului cele două numere pare determinate, în ordine crescătoare, separate printr-un spaţiu. Restricţii şi precizări 1 ≤ n ≤ 1.000.000.000
Răspunsuri la întrebare
sarpealin
2015-11-04 16:50:05

#include using namespace std; int main(){     int n;     cin>>n;     n%2?(cout<<(n+1)<<" "<

Adăugați un răspuns