Matematică
mas
2015-11-05 02:04:12
Aria unui teren de baschet are 300m patrati. Ocupa 15% din aria terenului sportiv ,iar aria terenului sportiv Ocupa 25% din aria locului scolii. Care este aria locului scolii?
Răspunsuri la întrebare
viorel17viorel17
2015-11-05 04:51:55

Aria terenului de baschet=x=300 m2 Aria terenului de sport=y Aria scolii=z x=0.15*y=300 y=300:0.15=2000 m2 y=0.25*z=2000 z=2000:0.25=8000 m2=0.8 ha

Adăugați un răspuns