Informatică
tya1
2015-11-05 06:10:57
Scrieţi un program care citeşte de la tastatură un tablou bidimensional cu n linii şi n coloane și afişează pe ecran numărul valorilor din tablou care sunt strict mai mari decât toți vecinii lor.
Răspunsuri la întrebare
darii2001
2015-11-05 08:32:30

#include using namespace std;int a[25][25];int n,i,j,x;int main(){    cin>>n;x=0;    for(i=1;i<=n;i++)        for(j=1;j<=n;j++)            cin>>a[i][j];    for(i=0;i<=n+1;i++)    {        a[0][i]=-1;        a[n+1][i]=-1;        a[i][0]=-1;        a[i][n+1]=-1;    }     for(i=1;i<=n;i++)        for(j=1;j<=n;j++)            if(a[i][j]>a[i+1][j])                if(a[i][j]>a[i-1][j])                    if(a[i][j]>a[i][j+1])                        if(a[i][j]>a[i][j-1])                            x++;         cout<

Adăugați un răspuns