Matematică
antoniafrumoasa
2015-11-06 15:04:57
Se consideră funcția f:R→R, f(x)=x²-6x+10. Să se arate că f(x)≥1, ∀x∈R
Răspunsuri la întrebare
jitaruluiza
2015-11-06 20:09:29

[latex]f(x)=(x^2-6x+9)+1=(x-3)^2+1 geq 1,forall xin R[/latex]

Adăugați un răspuns