Limba română
onigasalina
2015-11-06 19:46:57
Doua cuvinte formate din silabele mă, să, soa, med, tă si u
Răspunsuri la întrebare
denisc
2015-11-06 23:47:25

sau tau mediu .. ..........

mhghafkr
2015-11-06 23:48:40

măritată- ma-ri-ta-ta măcăită- mă-că-i-tă sătuc- să-tuc. sămânță- să-mân-ță soare- soa-re soacră. soa-cră meduză - me-du-ză medicinal- me- di-ci -nal tărâțe - tă-râ-țe. tăciuni- tă-ciuni urangutan- u-ran- gu-tan ucenic- u-ce-nic.

Adăugați un răspuns