Informatică
missgavrilita
2015-10-29 15:21:42
Sa se verifice daca un vector v dat cu elemente nr naturale are aspect de munte
Răspunsuri la întrebare
dyanadyanis
2015-10-29 16:21:11

#include 02. 03.using namespace std;04. 05.int n , i , varf;06.int a[1000+10];07. 08.bool ok;09. 10.int main()11.{12.cin >> n;13. 14.for (i = 1; i <= n; i++)15.cin >> a[i];16. 17.varf = 1; ok = true;18.while (varf < n && a[varf] < a[varf+1])19.varf++;20. 21.if (varf == 1 || varf == n) ok = false;22. 23.while (varf < n && a[varf] > a[varf+1])24.varf++;25. 26.if (varf != n) ok = false;27. 28.if (ok) cout << "DAN";29.else cout << "NU ";30. 31.return 0;32.}

Adăugați un răspuns