Informatică
andei19
2015-11-07 05:10:57
Cerinţa ---> #269 PuteriK pbinfo (va rog ajutor, am nevoie de 100 pct.) Se dau n numere naturale şi un număr natural k. Afişaţi în ordine crescătoare acele numere date care sunt puteri ale lui k. Date de intrare Fişierul de intrare puterik.in conţine pe prima linie numerele n şi k, iar pe a doua linie n numere naturale separate prin spaţii. Date de ieşire Fişierul de ieşire puterik.out va conţine pe prima linie numerele care sunt puteri ale lui k, separate printr-un spaţiu, în ordine crescătoare. Restricţii şi precizări 1 ≤ n ≤ 100 2 ≤ k ≤ 10 numerele de pe a doua linie a fişierului de intrare vor avea cel mult 8 cifre Exemplu puterik.in: 8 2 32 56 317 809 256 2 1 60 puterik.out: 1 2 32 256
Răspunsuri la întrebare
adytzaab
2015-11-07 12:06:33

#include #include using namespace std; ifstream in("puterik.in"); ofstream out("puterik.out); void Ordonare(int vector[],int & limita) { int i; bool found=true; while(found) { found=false; for(i=1;i<=limita-1;i++) { if(vector[i]>vector[i+1]) { int aux=vector[i]; vector[i]=vector[i+1]; found=true; } } } } bool Putere(int x,int k) { if(x>1) { while(x%k==0) { x /=k; } } return (x==1); } int main() { int n,k,m=0; int v[105],put[105]; int i; in >> n >> k; while(n) { in >> v[i]; if(Putere(v[i], k)) put[++m]=v[i]; i++;n--; } Ordonare(put,m); for(i=1;i<=m;i++) out <

Adăugați un răspuns