Matematică
Wooly
2015-11-07 07:31:57
cine ma poate ajuta la ex 1 2 si 3 va roggg e important si urgent !!
Răspunsuri la întrebare
esteraesty
2015-11-07 12:29:51

Am atasat rezolvarea.

maenstru56
2015-11-07 12:31:06

  1) Avem o progresie geometrică. Folosim formula : [latex]it S_n= b_1cdotdfrac{}{}dfrac{q^n-1}{q-1}[/latex] Suma din enunț are 7 termeni, deci n=7. [latex]it 1+2+2^2+2^3+ ... +2^6 = 1cdotdfrac{2^7-1}{2-1} = 2^7-1 = 128-1=127[/latex] 2)  (x²-1)(x+1) ≥ 0 ⇔ (x-1)(x+1)(x+1) ≥ 0 ⇔(x-1)(x+1)² ≥ 0  (*) Știm că (x+1)² ≥ 0 ∀ x∈ R și egalitatea are loc dacă x= -1 Prin urmare, relația (*) are loc dacă x= -1 sau x - 1 ≥  0 ⇒ x ≥ 1 ⇒ x∈ [1,  ∞). Mulțimea soluțiilor inecuației este :  S = {-1} ∪ [1,  ∞) 3) Din relațiile lui Viète rezultă: [latex] it x_1x_2= dfrac{-m}{m} = -1, forall minmathbb{R}^*[/latex]

Adăugați un răspuns