Matematică
maristepanov
2015-11-07 13:00:57
Descompuneti in factori(rezolvarea pas cu pas): a)x³-6x²+11x-6 b)x³-3x+2 c)x³-x-6 d) x^4+x³+x²+3x+2 e) x^4 +4 f) x^4+2x²+9 g) x^4+4y^4 h) a^4-2a³+2a²-2a+1 i) a^4+4a³+8a²+16a+16 j)(x²+2x)(x²+2x+3)+2 k)(x²+2x+4)²-5( x^4+4x²+16)+(2x²-4x+8)²
Răspunsuri la întrebare
Cont şters
2015-11-07 14:20:07

a) x³-3x²-3x²+9x+2x-6 = x²(x-3) -3x(x-3)+2 (x-3)=      = (x-3)*(x²-3x+2) = (x-3)*(x-2)*(x-1)      x²-3x+2 = x²-2x-x+2 = x(x-2) -(x-2)= (x-2)*(x-1) b)x³-4x+x+2= x(x²-4)+ (x+2) = x(x-2)(x+2) + (x+2) = (x+2) [x(x-2) +1]=   = (x+2)*(x²-2x+1)= (x+2) * (x-1)² c) x³-4x+3x-6 = x(x²-4) +3(x-2) = x(x-2)(x+2)+ 3(x-2)= (x-2) [x(x+2)+3] =     = (x-2) (x²+2x+3) e) (x^4 + 4x^2 + 4) - 4x^2 = (x^2 + 2)^2 - (2x)^2  = (x^2 + 2 + 2x)(x^2 + 2 - 2x) = (x^2 + 2x + 2)(x^2 - 2x + 2).  f)x^4 + 2x^2 + 9  = (x^2 - 2x +3)(x^2 + 2x + 3) g) x4 + 4y4 = 0 x4 + 4y4 + -4y4 = 0 + -4y4 4y4 + -4y4 = 0 x4 + 0 = 0 + -4y4 x4 = 0 + -4y4 x4 = -4y4 -4y4 + 4y4 = 0 x4 + 4y4 = 0 Doar aceste subpuncte mi.au dat corect.

Adăugați un răspuns