Matematică
AndyDaly
2015-11-07 14:11:27
Dacă a, b, c sunt lungimile laturilor unui triunghi ABC care satisfac relația [latex] frac{3b^{2}(a-c)^{2}+12ab^{2}c}{a^{4}+2a^{3}c-c^{4}-2ac^{3}}=3[/latex] stabiliți natura triunghiului ABC.
Răspunsuri la întrebare
SiNNeR
2015-11-07 19:08:56

Am atasat rezolvarea.

Adăugați un răspuns