Informatică
liamihaela13
2015-11-07 14:46:42
Se dă un vector cu n elemente numere naturale, numerotate de la 1 la n, și m perechi de indici (i,j), cu 1≤i Cerinţa ---> #190 Oglindiri pbinfo (va rog ajutor, am nevoie de 100 pct.) Să se afișeze elementele vectorului după realizarea, în ordine, a celor m oglindiri. Date de intrare Fişierul de intrare oglindiri.in conţine pe prima linie numărul n, iar pe a doua linie cele n elemente ale vectorului. Următoarea linie conține numărul m, iar următoarele m linii câte o pereche de indici i j. Date de ieşire Fişierul de ieşire oglindiri.out va conţine pe prima linie cele n elemente ale vectorul obținute după cele m oglindiri, separate prin câte un spațiu. Restricţii şi precizări 1 ≤ n ≤ 100 numerele de pe a doua linie a fişierului de intrare vor fi mai mici decât 1000 1 ≤ m ≤ 100 Exemplu: oglindiri.in 10 55 50 16 37 66 44 31 24 10 63 3 5 8 2 6 6 10 oglindiri.out 55 31 24 37 16 63 10 66 44 50 Explicație După prima operație de oglindire, vectorul devine: 55 50 16 37 24 31 44 66 10 63 După a doua operație de oglindire, vectorul devine: 55 31 24 37 16 50 44 66 10 63 După a treia operație de oglindire, vectorul devine: 55 31 24 37 16 63 10 66 44 50
Răspunsuri la întrebare
maximbelibov
2015-11-07 14:57:57

include using namespace std; ifstream cin("oglindiri.in"); ofstream cout("oglindiri.out"); int n,m,a[10001]; int main () { cin>>n; for(int i=1;i<=n;i++) cin>>a[i]; cin>>m; int i,j; for(int k=1;k<=m;k++) { cin>>i>>j; while(i

Adăugați un răspuns