Informatică
danielpopovici1
2015-11-09 18:52:12
Se introduc temperaturile măsurate în n zile. Să se afişeze media temperaturilor negative şi media celor pozitive. Exemplu: Date de intrare n=5 temperaturi 23 24 23 25 22 Date de ieşire 23.40
Răspunsuri la întrebare
cotionuta2000
2015-11-09 21:57:00

#include using namespace std; int main() {     float  Ma1,Ma2;     int S1=0,S2=0,k1=0,k2=0,i,n,x;     cin>>n;     for(i=1;i<=n;i++)     {         cin>>x;         if(x>0)         {             S1=S1+x;             k1=k1+1;         }         else         {             S2=S2+x;             k2=k2+1;         }     }     if(k1!=0)     {         Ma1=S1/k1;         cout<

Adăugați un răspuns