Informatică
dovleacflorin
2015-11-09 21:48:27
Cerința ---> #1678 modifMat pbinfo (ajutor am nevoie de 100 pct.) Se citeşte din fişierul de intrare o matrice pătratică A cu n linii şi n coloane conţinând numere naturale. Scrieţi un program care modifică matricea A în modul următor: I. interschimbă elementele matricei din triunghiul superior cu cele din triunghiul inferior al matricei II. după aceea interschimbă elementele superprime distincte, care apar în triunghiul din dreapta cu cel din triunghiul din stânga al matricei (ambele elemente trebuie să fie superprime); Un număr natural n se numeşte superprim dacă printre numerele care pot fi obţinute mutând, pe rând, prima cifră a numărului n şi a celor obţinute pe parcurs, pe ultima poziţie, există cel puţin un număr prim. De exemplu 124 este “superprim” deoarece dintre numerele 241, 412 şi 124, numărul 241 este prim. 15 nu este “superprim” deoarece nici 51, nici 15 nu sunt numere prime. Date de intrare Fișierul de intrare matrice.in conține pe prima linie numărul n, iar pe următoarele n linii câte n numere naturale reprezentând elementele matricei. Date de ieșire Fișierul de ieșire matrice.out va conține matricea modificată, câte o linie a matricei pe o linie a fişierului, fiecare element al matricei fiind separat prin câte un spaţiu. Restricții și precizări 3 ≤ n ≤ 50 1 ≤ ai,j ≤ 2000 Nu se iau în considerare elementele de pe cele două diagonale. Exemplu: matrice.in: 4 1 3 4 2 8 1 2 7 124 2 1 32 2 5 6 1 matrice.out: 1 5 6 2 8 1 2 7 32 2 1 124 2 3 4 1
Răspunsuri la întrebare
norbim200
2015-11-09 22:25:56

#include #include #include using namespace std; int main() {     ifstream f("matrice.in");     ofstream g("matrice.out");     int mat[50][50],n,i,j,t,c,k,x,u;     f>>n;     for(i=1;i<=n;i++)         for(j=1;j<=n;j++)            f>>mat[i][j];     for(i=2;i9)                 u=u/10;                 t=u;                 /* facem algoritmul pana cand numarul se intoarce la cel initial adica cand ultima cifra devine prima cifra                   exemplu :124 412 241 124 */             while(t!=x%10)             {                 // exemplu 124 ==> 1240 ===> 1240-100=240 + 1=241                x=x*10-1000+u;                c=0;                for(j=2;j

Adăugați un răspuns