Limba română
alyandrei2003
2015-11-11 00:26:27
Analizează substantivele din următoarea secvență:,,Nici nu ajunseseră bine că bătrâna a sărit de pe spinarea lui Aslan și alerga spre Caspian, îmbrățișând-ul." precizându-le felul,genul,numărul, cazul,articolul și funcția sintactică. REPEDE VA ROG!!! (~‾▿‾)~
Răspunsuri la întrebare
yohanastancescu
2015-11-11 02:56:10

bătrâna - subiect expirmat prin substantiv comun simplu nr sg gen feminin articulat cu articolul hotărât,,a" cazul N de pe spinarea - complement indirect exprimat prin substantiv comun simplu nr sg gen feminin , articulat cu articolul hotărât ,,a' precedat de prepoziția compusă ,,de pe " lui Aslan - complement indirect exprimat prin substantiv propriu articulat cu articolul hotărât ,,lui" genul masculin ,caz D Caspian - subiect expirmat prin substantiv propriu genul masculin , nearticulat caz N

deneza
2015-11-11 02:57:25

Analiza: "bătrâna"- substantiv simplu, gen feminin, numar singular, caz nominativ,                           articol nehotarat, functie sintactica subiect simplu. "de pe spinarea"- substantiv simplu, gen feminin, numar singular, caz                                             acuzativ, articol nehotarat, functia sintactica complenat                                       circumstantial de loc. "Aslan"- substantiv propriu, gen masculin, caz nominativ, functia sintactica                 atribut substantival. "spre Caspian"- substantiv propriu, gen masculin, caz nominativ, functia                                  sintactica subiect. Sper ca te-am ajutat!

Adăugați un răspuns