Chimie
trebor1
2015-11-12 00:43:27
1. La 400g solutie apoasa de aldehida acetica se adauga 600 g apa. Din solutia obtinuta se ia o proba cu masa de 200 g care prin tratare cu RT depune 43.2g de Argint. Care este concentratia procentuala a solutiei initiale de acetaldehida cu masa de 400g ? 2. Determinati masa de formaldehida care prin condensare cu 1200 kg de novolac formeaza 1464 kg daca din formaldehida 75% formeaza punti metilenice si 25% formeaza grupe hidroximetilenice. 3. O aldehida alifatica saturata formeaza prin autocondensare crotonica trimoleculara un compus organic care contine 8.89% O . Care este cantitatea de compus crotonic care se obtine cu un randament de 25% din 864g aldehida ?
Răspunsuri la întrebare
cucuriki
2015-11-12 05:46:17

1. -CH=O + 2[Ag(NH3)2](OH) ⇒ -COOH + 2Ag↓ + 4NH3 + H2O nAg = 43,2/108 = 0,4 moli = 2n aldehida ⇒   n ald.= 0,2moli (in 200g solutie) ⇒ in 1000g solutie se afla 0,2·5 = 1mol aldehida solutia initiala : ms = 400g    md = 1·44 = 44g   c = 44·100/400 = 11% 2.  punti metilenice :  HO-C6H5 + CH2=O + C6H5-OH ⇒ HO-C6H4-CH2-C6H4-OH + H2O grupe hidroximetilenice: HO-C6H5 +  CH2=O ⇒ HO-C6H4-CH2OH la fiecare punte metilenica se elimina 1 molecula de H2O m novolac + m formald = m produs condensare + mH2O 1200 + m formald. = 1464 + mH2O    m formald. - mH2O = 264    30n - 0,75·n ·18 = 264 30n - 13,5n = 264   16,5n = 264    n = 16 kmoli formaldehida  m = 480g 3.   R-CH2-CH=O + R-CH2-CH=O + R-CH2-CH=O ⇒ R-CH2-CH=CR-CH=CR-CH=O + 2H2O 16·100/M = 8,89    M = 180 g/mol     3R + 93 = 180    3R = 87    mR = 29 aldehida = CH3-CH2-CH2-CH=O n aldehida = 864/72 = 12   n produs = 12:3 = 4moli m = 0,25·4·180 = 180g

Adăugați un răspuns