Fizică
antonbucataru
2015-11-12 07:22:57
Un bec are la temperatura de 0*0C rezistenţa electrică R0 = 37,5Ω . Dacă la bornele lui se aplică tensiunea U = 60 V atunci becul consumă o putere P = 30W . Considerând cunoscut coeficientul de temperatură al rezistivităţii filamentului α = 10^−3 grad^−1 şi neglijând modificarea dimensiunilor filamentului cu temperatura,temperatura filamentului este egală cu:
Răspunsuri la întrebare
Joniiiiiiiiii
2015-11-12 07:50:09

[latex] displaystyle Se~da:\ \ t_0=0^circ C\ \ R_0=37,5Omega\ \ U=60V\ \ P=30W\ \ alpha=10^{-3}grad^{-1}\ \ t=?^circ C\ \ \ Formule:\ \ alpha=frac{Delta R}{R_0 imes Delta t}\ \ alpha=frac{R-R_0}{R_0 imes (t-t_0)}\ \ t-t_0=frac{R-R_0}{R_0 imes alpha}\ \ t=frac{R-R_0}{R_0 imesalpha}+t_0\ \ \[/latex] [latex]displaystyle P=frac{U^2}{R}\ \ R=frac{U^2}{P}\ \ \ Calcule:\ \ R=frac{60^2}{30}=120Omega\ \ t=frac{120-37,5}{37,5 imes 10^{-3}}+0=2200^circ C\ \ \[/latex]

Adăugați un răspuns